We hanteren een aantal algemene voorwaarden die ervoor zorgen dat de gezondheid en veiligheid van de bij ons gestalde paarden gewaarborgd is. Voor meer informatie over de onderstaande voorwaarden neemt u contact op met Piet Melsen.Condities voor stalling

Pas gespeende veulens welke aangeboden worden, worden bij ons ontwormt, ook al zijn ze recentelijk ontwormt en gaan een week in qarantene. Vervolgbehandelingen worden door ons verzorgd.
Pas gespeende veulens krijgen bij ons de basisenting tegen infuenza-tetanus, ooklatere entingen worden door ons verzorgd.
Jaarlingen en oudere paarden welke aangeboden worden dienen ge`ent te zijn en dit dient vermeld te zijn in het paspoort.
Paarden worden bij ons ontwormt en gaan een week in quarantene.
Paarden dienen voldoende bekapt te zijn. Verder periodieke bekappingen kunnen collectief bij ons door een erkende hoefsmid verzorgd worden en zijn voor rekening eigenaar.
De paarden worden in geval van gezondheidsproblemen of ongevallen behandeld door een gespecialiseerd paardenveterinair. Dit gebeurt in overleg met de eigenaar.
Bij acute situaties wordt door ons passende actie ondernomen, waarbij de gezondheid van het paard voorop staat. Er wordt vooraf overlegd met de eigenaar, mits deze telefonische bereikbaar is. Kosten zijn voor rekening van de eigenaar.
Ons opfokbedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirect schade of schade die paarden onderling elkaar toebrengen.Printerversie